Donder in april

Het onweer in april, als een volksnaambord in verschillende bronnen, wordt anders behandeld, maar nog steeds, meestal in populaire tekens, wordt donder geassocieerd met de weersverschijnselen die kenmerkend zullen zijn voor het lente- en zomerseizoen dit jaar.

En om het onweer in april goed te kunnen interpreteren, moet je aandacht besteden aan een aantal unieke functies. Als bijvoorbeeld het eerste onweer in april vanuit het zuiden wordt gehoord, is het zomer- en lenteseizoen extreem warm. Als daarentegen het geluid van de donder uit het noorden komt, dan moet je vanaf de lente en vanaf de zomer vrij koel weer verwachten.

Bovendien letten veel mensen op het geluid van de donder. Als het scherp is, is het weer waarschijnlijk helder. Als het geluid integendeel doof en rollend is, dan is het niet de moeite waard om in de nabije toekomst op goed weer te wachten.

Tekenen van onweer in april en hun oorsprong

Vandaag is het geen geheim dat onze voorouders een groot aantal bijgeloof hadden dat verband hield met atmosferische verschijnselen. Dus, bijvoorbeeld, donder en bliksem werden in april overwogen, bijna door Gods toorn, en de tekenen die verband hielden met dit fenomeen waren vaak geen voorbode van vreugdevolle gebeurtenissen. Maar in feite is dit slechts één kant van de medaille.

Per slot van rekening hebben de tekens op de een of andere manier grotendeels onze voorouders geholpen. Laten velen van hen vandaag ons een echte absurditeit lijken, maar ze hadden allemaal hun eigen oorsprongsgeschiedenis. En dit verhaal is vrij eenvoudig. Onze voorouders hadden genoeg tijd om alles om hen heen te observeren. In het bijzonder, het gedrag van de natuur. En het kan niet gezegd worden dat deze observaties eenvoudige bijgeloven waren.

Onze voorouders kunnen, door het vroege onweer in april te analyseren met al zijn unieke kenmerken tot een onweersbui, het weer bepalen, niet alleen voor de nabije toekomst, maar voor het hele volgende jaar. Het was niet alleen maar een gril, maar een essentiële vaardigheid: het voortbestaan ​​van onze voorouders was direct afhankelijk van weer en oogst.

Het moet gezegd worden dat moderne meteorologische studies dezelfde tekens gebruiken voor hun voorspellingen, die te zijner tijd door onze voorouders werden opgemerkt. Alleen vandaag lijken hun voorspellingen ons nauwkeuriger, donder in april-tekensdat voor hun rechtvaardiging moderne instrumenten en berekeningen worden gebruikt.

Natuurlijk hebben tekens voor een moderne persoon niet zo'n groot belang. Maar degenen die zich bezighouden met moestuinen, houden er meestal nauwlettend rekening mee. Naast het weer, hebben donder en onweer in april veel tekenen met betrekking tot gezondheid. Om bijvoorbeeld van kwaad af te komen, moet je een huis met alsem roken tijdens een onweersbui. En om stress te vermijden tijdens dezelfde eerste onweersbui, kus de aarde.

Het is voor iedereen een privégelegenheid om in deze tekens te geloven, maar in elk geval kunnen ze beter dienen dan veel moderne meteorologische voorspellingen. Het belangrijkste ding om te weten wat eerst en vooral je nodig hebt om op te letten.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

75 + = 80