soorten sociale conflicten

Een persoon leeft, elke dag, bij elke gelegenheid, streeft ernaar zijn verlangens, doelen te realiseren, allereerst, interactie met andere mensen. In interpersoonlijke interactie zijn er vaak misverstanden, conflicten, die gepaard kunnen gaan met ongemak, spanning, vervreemding, en daarom zijn de typen sociale conflicten talrijk. Interpersoonlijke relaties zijn niets anders dan een gebied van voortdurend conflict of het verzoenen van interesses. Soms gaan ze een langdurige oorlog aan in een relatie die soms een karmozijnrood karakter heeft, wat betekent dat conflicten, oorzaken en typen van hun oplossing van elkaar zullen verschillen.

Beschouw de belangrijkste typen conflicten die worden ingedeeld op basis van de onderwerpen die elkaar tegenwerken:

 1. Persoonlijk conflict Is een conflict dat optreedt binnen een bepaalde persoon op het niveau van haar bewustzijn. Dit soort conflict verwijst naar een puur psychologische, maar wordt veroorzaakt door externe factoren en kan een katalysator worden voor de opkomst van een groepsconflict, groepsspanning.
 2. interindividuele - De classificatie van conflicttypen omvat ook conflicten, wat een onenigheid is tussen twee of meer leden van een bepaalde groep of meerdere groepen.
 3. intergroep - het conflict tussen mensen, individuen die een groep vormen, een andere groep. Dit soort conflict komt het meest voor, omdat mensen die aan anderen gaan werken, meestal supporters vinden met als doel een groep gelijkgestemde mensen te vormen.
 4. Conflict of belonging. Soorten conflicten in de psychologie nemen een belangrijke plaats in, en deze soort is een van de belangrijkste. Weerstand treedt op vanwege het dubbele behoren van elk individu. Dat wil zeggen, wanneer individuen een groep binnen een andere maken, groot of wanneer een enkel individu tegelijkertijd uit twee concurrerende groepen bestaat die een enkel doel nastreven.
 5. Conflict met de externe omgeving. Het is gemaakt wanneer individuen die deel uitmaken van de groep externe druk ervaren (van economische, culturele, administratieve voorschriften, normen). Vaak gaan ze in conflicten in die instellingen die deze voorschriften, normen ondersteunen.

Typen en soorten conflicten omvatten ook conflicten van een gemengd type. Hierop is het mogelijk om het conflict tussen de afzonderlijke persoon en groep mensen te dragen. Deze onenigheid ontstaat wanneer de persoonlijkheid van het hotel een positie inneemt die verschilt van de algemene positie van de hele groep.

Laten we een gedetailleerder onderzoek doen naar wat voor soort interpersoonlijke conflicten zijn:

 1. Door oriëntatie (ideologisch of publiek, professioneel of huishoudelijk).
 2. Over motieven (echt of illusoir, positief gericht, negatief geleid).
 3. Over de gevolgen (positief of negatief).
 4. Volgens de opvattingen van de conflicterende partijen (intra-role of inter-role).
 5. Op emotionele invloed, de kracht van invloed op het conflict (sterk en zwak).
 6. Schaal van impact (breed of lokaal).
 7. Op duur (kort, repetitief, eenmalig, vastgelopen).
 8. Volgens de vorm van manifestatie (extern, intern, georganiseerd of ongeorganiseerd).
 9. Op herkomstbronnen (subjectief of objectief).

De oorzaken, zoals de soorten interpersoonlijke conflicten, worden op verschillende gronden ingedeeld:

 1. Geassocieerd met de kenmerken van interpersoonlijke relaties.
 2. Geassocieerd met de inhoud van interpersoonlijke interactie.
 3. Geassocieerd met de persoonlijke kenmerken van de partijen bij het conflict. oorzaken en soorten conflicten

Omdat de soorten van elkaar verschillen, zijn er ook verschillende manieren om conflicten op te lossen:

 1. Care.
 2. Inrichting.
 3. Samenwerking.
 4. Compromis.

Vergeet niet dat een conflictsituatie zijn plussen en minnen heeft en om de deplorabele gevolgen voor beide conflicterende partijen te voorkomen, is het noodzakelijk om tijd te hebben om het geschil of de oorsprong van het meningsverschil te stoppen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 70 = 75

soorten sociale conflicten

Een persoon leeft, elke dag, bij elke gelegenheid, streeft ernaar zijn verlangens, doelen te realiseren, allereerst, interactie met andere mensen. In interpersoonlijke interactie zijn er vaak misverstanden, conflicten, die gepaard kunnen gaan met ongemak, spanning, vervreemding, en daarom zijn de typen sociale conflicten talrijk. Interpersoonlijke relaties zijn niets anders dan een gebied van voortdurend conflict of het verzoenen van interesses. Soms gaan ze een langdurige oorlog aan in een relatie die soms een karmozijnrood karakter heeft, wat betekent dat conflicten, oorzaken en typen van hun oplossing van elkaar zullen verschillen.

Beschouw de belangrijkste typen conflicten die worden ingedeeld op basis van de onderwerpen die elkaar tegenwerken:

 1. Persoonlijk conflict Is een conflict dat optreedt binnen een bepaalde persoon op het niveau van haar bewustzijn. Dit soort conflict verwijst naar een puur psychologische, maar wordt veroorzaakt door externe factoren en kan een katalysator worden voor de opkomst van een groepsconflict, groepsspanning.
 2. interindividuele - De classificatie van conflicttypen omvat ook conflicten, wat een onenigheid is tussen twee of meer leden van een bepaalde groep of meerdere groepen.
 3. intergroep - het conflict tussen mensen, individuen die een groep vormen, een andere groep. Dit soort conflict komt het meest voor, omdat mensen die aan anderen gaan werken, meestal supporters vinden met als doel een groep gelijkgestemde mensen te vormen.
 4. Conflict of belonging. Soorten conflicten in de psychologie nemen een belangrijke plaats in, en deze soort is een van de belangrijkste. Weerstand treedt op vanwege het dubbele behoren van elk individu. Dat wil zeggen, wanneer individuen een groep binnen een andere maken, groot of wanneer een enkel individu tegelijkertijd uit twee concurrerende groepen bestaat die een enkel doel nastreven.
 5. Conflict met de externe omgeving. Het is gemaakt wanneer individuen die deel uitmaken van de groep externe druk ervaren (van economische, culturele, administratieve voorschriften, normen). Vaak gaan ze in conflicten in die instellingen die deze voorschriften, normen ondersteunen.

Typen en soorten conflicten omvatten ook conflicten van een gemengd type. Hierop is het mogelijk om het conflict tussen de afzonderlijke persoon en groep mensen te dragen. Deze onenigheid ontstaat wanneer de persoonlijkheid van het hotel een positie inneemt die verschilt van de algemene positie van de hele groep.

Laten we een gedetailleerder onderzoek doen naar wat voor soort interpersoonlijke conflicten zijn:

 1. Door oriëntatie (ideologisch of publiek, professioneel of huishoudelijk).
 2. Over motieven (echt of illusoir, positief gericht, negatief geleid).
 3. Over de gevolgen (positief of negatief).
 4. Volgens de opvattingen van de conflicterende partijen (intra-role of inter-role).
 5. Op emotionele invloed, de kracht van invloed op het conflict (sterk en zwak).
 6. Schaal van impact (breed of lokaal).
 7. Op duur (kort, repetitief, eenmalig, vastgelopen).
 8. Volgens de vorm van manifestatie (extern, intern, georganiseerd of ongeorganiseerd).
 9. Op herkomstbronnen (subjectief of objectief).

De oorzaken, zoals de soorten interpersoonlijke conflicten, worden op verschillende gronden ingedeeld:

 1. Geassocieerd met de kenmerken van interpersoonlijke relaties.
 2. Geassocieerd met de inhoud van interpersoonlijke interactie.
 3. Geassocieerd met de persoonlijke kenmerken van de partijen bij het conflict. oorzaken en soorten conflicten

Omdat de soorten van elkaar verschillen, zijn er ook verschillende manieren om conflicten op te lossen:

 1. Care.
 2. Inrichting.
 3. Samenwerking.
 4. Compromis.

Vergeet niet dat een conflictsituatie zijn plussen en minnen heeft en om de deplorabele gevolgen voor beide conflicterende partijen te voorkomen, is het noodzakelijk om tijd te hebben om het geschil of de oorsprong van het meningsverschil te stoppen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 − = 13