Sociale perceptie

Sociale perceptie is perceptie, de richting ervan wordt bepaald door omringende mensen. Deze perceptie van een persoon is gericht op het creëren van persoonlijke percepties van zowel hemzelf als de sociale groepen om hem heen.

Sociale perceptie en sociale cognitie zijn tegengesteld aan persoonlijke perceptie, die wordt bepaald door de kenmerken van een persoon en individuele neigingen. Psychologen die zich bezighouden met de studie van sociale perceptie, bestuderen de impact van de omgeving op de perceptie van elke persoon en dezelfde mensen in het algemeen.

Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld met behulp van sociale perceptie te horen wat vreugdevol is en wat vreselijk is, wat respect is en aan wie het moet worden getoond.

Fouten van sociale perceptie

  1. Fout aantrekkelijkheid. Het bestaat uit het feit dat als een persoon uiterlijk aantrekkelijk is, andere mensen zijn capaciteiten kunnen overschatten.
  2. Een perceptiefout op basis van iemands houding ten opzichte van jou. Het is dat mensen waarde hechten aan die mensen die goed voor hen zijn. Mensen lijken vaak slimmer dan mensen die prettig communiceren.

Mechanismen van sociale perceptie

  1. Causale attributie. In anderen, in zijn gesprekspartner, ziet een persoon vaak waaraan hij zelf heeft gedacht.
  2. Identificatie. De menselijke eigenschappen van andere mensen zijn een weerspiegeling van zichzelf.
  3. Reflectie. De perceptie van mensen hangt af van hoe iemand zijn motieven, gevoelens, zichzelf begrijpt.

Effecten van sociale perceptie

Typische patronen van menselijke perceptie en, op hun beurt, de weergave van subjectieve oordelen van het individu zijn de effecten van menselijke waarneming.

Het is de moeite waard op te merken dat de eigenaardigheden van sociale perceptie structureel, zinvol, objectief, integer en selectief zijn.

Sociale perceptie hangt dus grotendeels af van de persoonlijke kwaliteiten van de persoon. Zijn houding ten opzichte van de wereld om hem heen weerspiegelt zijn innerlijke houding ten opzichte van zichzelf.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 5 =

Sociale perceptie

Sociale perceptie is perceptie, de richting ervan wordt bepaald door omringende mensen. Deze perceptie van een persoon is gericht op het creëren van persoonlijke percepties van zowel hemzelf als de sociale groepen om hem heen.

Sociale perceptie en sociale cognitie zijn tegengesteld aan persoonlijke perceptie, die wordt bepaald door de kenmerken van een persoon en individuele neigingen. Psychologen die zich bezighouden met de studie van sociale perceptie, bestuderen de impact van de omgeving op de perceptie van elke persoon en dezelfde mensen in het algemeen.

Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld met behulp van sociale perceptie te horen wat vreugdevol is en wat vreselijk is, wat respect is en aan wie het moet worden getoond.

Fouten van sociale perceptie

  1. Fout aantrekkelijkheid. Het bestaat uit het feit dat als een persoon uiterlijk aantrekkelijk is, andere mensen zijn capaciteiten kunnen overschatten.
  2. Een perceptiefout op basis van iemands houding ten opzichte van jou. Het is dat mensen waarde hechten aan die mensen die goed voor hen zijn. Mensen lijken vaak slimmer dan mensen die prettig communiceren.

Mechanismen van sociale perceptie

  1. Causale attributie. In anderen, in zijn gesprekspartner, ziet een persoon vaak waaraan hij zelf heeft gedacht.
  2. Identificatie. De menselijke eigenschappen van andere mensen zijn een weerspiegeling van zichzelf.
  3. Reflectie. De perceptie van mensen hangt af van hoe iemand zijn motieven, gevoelens, zichzelf begrijpt.

Effecten van sociale perceptie

Typische patronen van menselijke perceptie en, op hun beurt, de weergave van subjectieve oordelen van het individu zijn de effecten van menselijke waarneming.

Het is de moeite waard op te merken dat de eigenaardigheden van sociale perceptie structureel, zinvol, objectief, integer en selectief zijn.

Sociale perceptie hangt dus grotendeels af van de persoonlijke kwaliteiten van de persoon. Zijn houding ten opzichte van de wereld om hem heen weerspiegelt zijn innerlijke houding ten opzichte van zichzelf.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − = 9