psychologische eigenschappen van persoonlijkheid

Het hele concept van persoonlijkheid wordt in de psychologie als tegenstrijdig geïnterpreteerd. Sommige mensen denken dat een persoon een persoon is, terwijl anderen zeggen dat iemand een persoon moet worden in de loop van het sociale leven. Dientengevolge is een persoon ofwel een reeks aangeboren eigenschappen ofwel een reeks verworven eigenschappen in de loop van de ontwikkeling.

Het is de tweede optie die we zullen overwegen, met de nadruk op de psychologische eigenschappen van het individu.

Sociaal leven

Persoonlijkheid is zowel een object als een onderwerp in de samenleving. Dat wil zeggen, een persoon is niet alleen een deel van de maatschappij, kuddes, maar ook zijn actieve band, die, hoewel onderworpen aan de invloed van de maatschappij, toch nog steeds zijn eigen lot kiest en bepaalt.

Sociaalpsychologische eigenschappen van de persoonlijkheid worden ontwikkeld via communicatie, consumptie en creatie. De vorming van deze eigenschappen wordt beïnvloed door een aantal factoren - de structuur van het hogere zenuwstelsel, de anatomische structuur van de mens, de omgeving van communicatie, de ideologie van de samenleving, het soort activiteit, enz.

structuur

Laten we de belangrijkste individuele psychologische eigenschappen van de persoonlijkheid in ogenschouw nemen en beginnen met het congenitaal - het temperament.

1. temperament - dit is niet alleen de dynamiek van menselijk gedrag, het is ook een soort van zenuwstelsel. Volgens Pavlov en Hippocrates zijn er optimistische, flegmatieke, melancholische en cholerische mensen. Carl Jung verdeelde ons ook in vier groepen, maar hij noemde ze zeer angstige en angstige extraverts en introverten.

Het is het temperament dat de psychologische eigenschappen van de persoonlijkheid van een persoon vooraf bepaalt, omdat hij de grenzen van zijn nerveuze activiteit begrijpt, een persoon een ideale baan kan oppikken. We benadrukken: het is belangrijk om het temperament niet te veranderen (want het is tevergeefs), maar om het soort activiteit te vinden waarvoor de kwaliteiten van dit temperament het meest geschikt zijn.

2. karakter - dit is de tweede lijn van moreel psychologische eigenschappen van het individu. Karakter is de houding van een persoon tegenover de omringende realiteit. Karakter viervlak. Hij spreekt over de relatie van het individu tot zichzelf, tot mensen, tot activiteit en tot morele waarden. morele en psychologische eigenschappen van persoonlijkheid

3. Het derde onderdeel van de persoonlijkheid is richting of motivatie. Je kunt het gedrag van een persoon niet beoordelen zonder van zijn motivatie op de hoogte te zijn. Oriëntatie bestaat uit interesses, overtuigingen, idealen en, uiteraard, behoeften.

4. En de laatste van de fundamentele samengestelde psychologische eigenschappen van het individu is capaciteiten. Velen geloven dat de vermogens aangeboren zijn. Zo is het niet. Een persoon kan een aanleg hebben voor een bepaald soort activiteit, maar deze vaardigheid zal alleen veranderen in een combinatie van bepaalde omstandigheden - studie, ontwikkeling, opvoeding.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =

psychologische eigenschappen van persoonlijkheid

Het hele concept van persoonlijkheid wordt in de psychologie als tegenstrijdig geïnterpreteerd. Sommige mensen denken dat een persoon een persoon is, terwijl anderen zeggen dat iemand een persoon moet worden in de loop van het sociale leven. Dientengevolge is een persoon ofwel een reeks aangeboren eigenschappen ofwel een reeks verworven eigenschappen in de loop van de ontwikkeling.

Het is de tweede optie die we zullen overwegen, met de nadruk op de psychologische eigenschappen van het individu.

Sociaal leven

Persoonlijkheid is zowel een object als een onderwerp in de samenleving. Dat wil zeggen, een persoon is niet alleen een deel van de maatschappij, kuddes, maar ook zijn actieve band, die, hoewel onderworpen aan de invloed van de maatschappij, toch nog steeds zijn eigen lot kiest en bepaalt.

Sociaalpsychologische eigenschappen van de persoonlijkheid worden ontwikkeld via communicatie, consumptie en creatie. De vorming van deze eigenschappen wordt beïnvloed door een aantal factoren - de structuur van het hogere zenuwstelsel, de anatomische structuur van de mens, de omgeving van communicatie, de ideologie van de samenleving, het soort activiteit, enz.

structuur

Laten we de belangrijkste individuele psychologische eigenschappen van de persoonlijkheid in ogenschouw nemen en beginnen met het congenitaal - het temperament.

1. temperament - dit is niet alleen de dynamiek van menselijk gedrag, het is ook een soort van zenuwstelsel. Volgens Pavlov en Hippocrates zijn er optimistische, flegmatieke, melancholische en cholerische mensen. Carl Jung verdeelde ons ook in vier groepen, maar hij noemde ze zeer angstige en angstige extraverts en introverten.

Het is het temperament dat de psychologische eigenschappen van de persoonlijkheid van een persoon vooraf bepaalt, omdat hij de grenzen van zijn nerveuze activiteit begrijpt, een persoon een ideale baan kan oppikken. We benadrukken: het is belangrijk om het temperament niet te veranderen (want het is tevergeefs), maar om het soort activiteit te vinden waarvoor de kwaliteiten van dit temperament het meest geschikt zijn.

2. karakter - dit is de tweede lijn van moreel psychologische eigenschappen van het individu. Karakter is de houding van een persoon tegenover de omringende realiteit. Karakter viervlak. Hij spreekt over de relatie van het individu tot zichzelf, tot mensen, tot activiteit en tot morele waarden. morele en psychologische eigenschappen van persoonlijkheid

3. Het derde onderdeel van de persoonlijkheid is richting of motivatie. Je kunt het gedrag van een persoon niet beoordelen zonder van zijn motivatie op de hoogte te zijn. Oriëntatie bestaat uit interesses, overtuigingen, idealen en, uiteraard, behoeften.

4. En de laatste van de fundamentele samengestelde psychologische eigenschappen van het individu is capaciteiten. Velen geloven dat de vermogens aangeboren zijn. Zo is het niet. Een persoon kan een aanleg hebben voor een bepaald soort activiteit, maar deze vaardigheid zal alleen veranderen in een combinatie van bepaalde omstandigheden - studie, ontwikkeling, opvoeding.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 3