Individueel bewustzijn

Bewustzijn op zichzelf is alles wat een persoon ziet en voelt vanuit een bepaalde omgeving. De allereerste vermelding van hem verscheen in de oudheid en werd beschouwd als niets anders dan de ziel van de mens.

Zo'n concept als een individueel bewustzijn, waarvan het kenmerk al zijn eigen naam uitspreekt, is het hoogste niveau van de menselijke psyche dat eigen is aan slechts één individu. Het wordt gevormd onder de duidelijke invloed van het eigen wezen, de manier van leven, de samenleving en is ook een element van openbaar bewustzijn. In dit artikel zullen we beschrijven hoe deze hogere vorm van reflectie van de menselijke realiteit zich ontwikkelt en hoe.

Individueel bewustzijn en zijn structuur

Voor het bewustzijn van een individu is de perceptie van zowel de eigen als de publieke opinie inherent. Bij andere uilen is de interiorisatie van opvattingen de realisatie van het materiële leven, zowel die van jezelf als die van de samenleving. Dus, een persoon vormt zijn concepten niet alleen van zijn eigen wezen, maar ook van het al gevouwen systeem van zienswijzen.

De structuur van het individuele bewustzijn is een verzameling ideeën, gevoelens, theorieën, doelen, gebruiken en tradities die op zichzelf de werkelijkheid vormen die een persoon voor zichzelf ziet, en zijn eigen wetenschappelijke, religieuze en esthetische concepten vormt. Ieder individu is een vertegenwoordiger van zijn nationaliteit, zijn volk, zijn woonplaats, daarom is zijn bewustzijn onlosmakelijk verbonden met het bewustzijn van de hele samenleving.

structuur van individueel bewustzijn

Bij de ontwikkeling van het individuele bewustzijn worden twee niveaus onderscheiden.

  1. De eerste is de eerste, of primair niveau, wordt gevormd onder invloed van de samenleving, concepten en kennis. De belangrijkste factoren voor de vorming ervan zijn de educatieve activiteit van de externe omgeving, het onderwijs en de kennis van een nieuwe man.
  2. Het tweede niveau - "Creatief" en "actief", bevordert zelfontplooiing. Gedurende deze periode transformeert een persoon zichzelf, organiseert zijn wereld, manifesteert intelligentie en leidt uiteindelijk ideale objecten af ​​voor zichzelf. De belangrijkste vormen van ontwikkeling van dit soort individuele bewustzijn zijn idealen, doelen en geloof, en de belangrijkste factoren worden beschouwd als het denken en de wil van de mens.

Wanneer iets ons beïnvloedt, is het resultaat niet alleen een bepaalde mening gecreëerd en opgeslagen in ons geheugen, maar veroorzaakt het ook een "storm" van emoties. Daarom kan het tweede niveau van ontwikkeling in de structuur van individueel bewustzijn niet een rationeel, maar eerder een gepassioneerd zoeken naar waarheid worden genoemd, waarin een persoon constant is.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 52 = 58