fundamentele menselijke behoeften

De behoefte verpersoonlijkt de innerlijke staat van een persoon wanneer hij een bepaald gebrek aan iets voelt. Tevredenheid over bestaande behoeften leidt tot actieve actie. Sinds de geboorte ervaart een persoon basisbehoeften: ademen, drinken, eten, slapen, etc. In de loop van de tijd wordt deze lijst uitgebreid en gewijzigd.

Wat zijn de basisbehoeften van een persoon?

Realisatie van bestaande behoeften stelt u in staat om positieve emoties te voelen, anders voelt een persoon zich negatief, wat kan leiden tot depressie. Daarom adviseren deskundigen om aandacht te schenken aan alle bestaande behoeften, in plaats van zich te concentreren op slechts één specifiek doel. Er wordt aangenomen dat alle bestaande behoeften met elkaar in verband staan ​​en als ze niet alleen worden geïmplementeerd, zullen anderen niet beschikbaar zijn. De beste theorie werd uitgelegd door de psycholoog Maslow, die zijn piramide aanbood. Het is de moeite waard om op te merken dat één en dezelfde basisbehoeften voor één persoon zich in grotere mate manifesteren, en in een andere - in minder. Dat is de reden waarom alle mensen anders zijn en iemand succesvol is in één gebied, en iemand kan zelfs niet naar de volgende stap.

Elementaire menselijke basisbehoeften:

  1. fysiologische. Zonder aan deze behoeften te voldoen, kan een persoon niet leven. Dit omvat de noodzaak om te drinken, eten, ademen, enz.
  2. In een comfortabel en veilig bestaan. Het is belangrijk voor een persoon om een ​​dak boven zijn hoofd te hebben en zelfverzekerd te zijn in de toekomst.
  3. In liefde, respect en andere emoties. Voor een gelukkig leven is het belangrijk om te voelen dat iemand van je houdt, respecteert en waardeert.
  4. In het behoren tot de groep. Een persoon zou moeten voelen dat hij een volwaardig lid van de groep is, waar hij wordt gerespecteerd en gewaardeerd.
  5. In de kennis van de omringende wereld. Voor velen is het belangrijk om zich voortdurend te ontwikkelen en nieuwsgierigheid en interesse in omringende mensen te tonen.
Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 − 29 =