afwijkend en delinquent gedrag

In de maatschappij moet een persoon voldoen aan algemeen aanvaarde normen. De mate waarin hij dit kwalitatief vertaalt, karakteriseert zijn culturele ontwikkelingsniveau. In geval van afwijking van de geaccepteerde normen, zal het gedrag ervan afwijkend of afwijkend worden genoemd, en formeel - crimineel en, zoals het wordt genoemd, delinquent.

Afwijkend en delinquent gedrag van een persoon

Deze twee soorten gedrag verschillen in dat:

  • de eerste - relatief, omdat het verwijst naar de normen van de culturele aard van een enkele groep;
  • De tweede is absoluut in relatie tot de normen die door de staat zijn vastgesteld.

Voor een beter begrip van deze twee concepten, laten we een voorbeeld geven. Mensen die straatroof plegen beschouwen dit als hun eigen, laten we zeggen, werk, de manier waarop ze geld verdienen, of, zoals Robin Hood van onze tijd, vechten daarom voor gerechtigheid in de samenleving. Maar er is een wettelijke wet, volgens welke deze actie moet worden beschouwd als een misdaad, en dit is niet langer een afwijking (afwijkend gedrag).

Met andere woorden, afwijkend (afwijkend) - al die acties die in strijd zijn met verwachtingen, normen officieel vastgesteld, of jaren ontwikkeld in een bepaalde sociale groep en delinquent gedrag, dat als sociaal uiteenlopend wordt beschouwd.

Als we hier meer in detail over praten, dan:

De term 'delinquent gedrag' verwijst naar daden van de persoon die onwettig zijn, dat wil zeggen, die afwijken van de wetten die in een bepaalde samenleving zijn vastgelegd, maar ook de levensactiviteit, het welzijn en de sociale orde van andere individuen bedreigen. In de psychologie zijn de acties van zo'n persoon een delinquent persoon. wordt genoemd afwijkend en delinquent gedrag van een persoonhet gedrag van deze soort wordt gereguleerd, voornamelijk door middel van disciplinaire regels, wetten, sociale normen. De maatschappij veroordeelt actief en tracht de acties van de delinquent te bestraffen. Het is vermeldenswaard dat de basis voor de motieven van daden van de overtreder van de wet een intern conflict is tussen persoonlijke ambities en de belangen van de samenleving.

Als de wet aanvaardbaar is in de notie van delinquent gedrag, dan zijn sociale normen en standaarden de afwijkende, en in dit geval zijn individuen klaar om hun toevlucht te nemen tot verschillende middelen om het gewenste te bereiken. Dergelijke personen worden ofwel daders of criminelen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 6

afwijkend en delinquent gedrag

In de maatschappij moet een persoon voldoen aan algemeen aanvaarde normen. De mate waarin hij dit kwalitatief vertaalt, karakteriseert zijn culturele ontwikkelingsniveau. In geval van afwijking van de geaccepteerde normen, zal het gedrag ervan afwijkend of afwijkend worden genoemd, en formeel - crimineel en, zoals het wordt genoemd, delinquent.

Afwijkend en delinquent gedrag van een persoon

Deze twee soorten gedrag verschillen in dat:

  • de eerste - relatief, omdat het verwijst naar de normen van de culturele aard van een enkele groep;
  • De tweede is absoluut in relatie tot de normen die door de staat zijn vastgesteld.

Voor een beter begrip van deze twee concepten, laten we een voorbeeld geven. Mensen die straatroof plegen beschouwen dit als hun eigen, laten we zeggen, werk, de manier waarop ze geld verdienen, of, zoals Robin Hood van onze tijd, vechten daarom voor gerechtigheid in de samenleving. Maar er is een wettelijke wet, volgens welke deze actie moet worden beschouwd als een misdaad, en dit is niet langer een afwijking (afwijkend gedrag).

Met andere woorden, afwijkend (afwijkend) - al die acties die in strijd zijn met verwachtingen, normen officieel vastgesteld, of jaren ontwikkeld in een bepaalde sociale groep en delinquent gedrag, dat als sociaal uiteenlopend wordt beschouwd.

Als we hier meer in detail over praten, dan:

De term 'delinquent gedrag' verwijst naar daden van de persoon die onwettig zijn, dat wil zeggen, die afwijken van de wetten die in een bepaalde samenleving zijn vastgelegd, maar ook de levensactiviteit, het welzijn en de sociale orde van andere individuen bedreigen. In de psychologie zijn de acties van zo'n persoon een delinquent persoon. wordt genoemd afwijkend en delinquent gedrag van een persoonhet gedrag van deze soort wordt gereguleerd, voornamelijk door middel van disciplinaire regels, wetten, sociale normen. De maatschappij veroordeelt actief en tracht de acties van de delinquent te bestraffen. Het is vermeldenswaard dat de basis voor de motieven van daden van de overtreder van de wet een intern conflict is tussen persoonlijke ambities en de belangen van de samenleving.

Als de wet aanvaardbaar is in de notie van delinquent gedrag, dan zijn sociale normen en standaarden de afwijkende, en in dit geval zijn individuen klaar om hun toevlucht te nemen tot verschillende middelen om het gewenste te bereiken. Dergelijke personen worden ofwel daders of criminelen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 1