Activiteiten in de psychologie | actualidadypolitica.com

Activiteiten in de psychologie

activiteit in de psychologie

Het concept van activiteit in de psychologie impliceert een multi-level interactie van een persoon met de buitenwereld, gericht op het voldoen aan hun behoeften. In het proces van deze interactie heeft het subject bepaalde relaties met zijn omgeving en andere leden van de samenleving, die op hun beurt een directe impact hebben op de aard en vorm van deze activiteit.

We beïnvloeden elkaar allemaal

Tijdens zijn vorming realiseert elke persoon zich in alle drie de hoofdtypen van activiteit: spelen, studeren en werken, en communicatie speelt hierin een belangrijke rol, als het belangrijkste element dat kenmerkend is voor de mate waarin het individu comfortabel met zijn omgeving kan co-existeren. Over het algemeen worden communicatie en activiteiten in de psychologie altijd beschouwd als de belangrijkste componenten die de huidige psychologische toestand van een persoon beïnvloeden. Afhankelijk van hen, heeft het onderwerp een zekere positieve of negatieve reflectieve reactie op verschillende prikkels afkomstig van de buitenwereld, wat op zijn beurt de activiteiten van andere leden van de samenleving, en daarmee de ontwikkeling van de hele samenleving als geheel, beïnvloedt.

En hoe zit het met de theorie?

De theorie van de activiteit in de psychologie is altijd gebaseerd geweest op de link tussen noodzaak en motiefdoel, evenals op het basiselement van de interactie van het onderwerp met de samenleving. Zoals je weet, verschilt elk van de vermelde componenten in de bovengenoemde 'drie-eenheid' in verschillende leeftijdscategorieën van het oorspronkelijke, vastgelegd in de kindertijd, hoewel de hoofdrichting gedurende de hele levensloop van het individu duidelijk wordt gevolgd. In het bijzonder, de noodzaak om te voldoen aan fysieke behoeften, in de vorm van voedsel en slaap. Naarmate je ouder wordt, dragen ze bij aan de behoefte aan zelfrealisatie, dominantie, voortzetting van het gezin en het voorzien in een comfortabel bestaan. In overeenstemming daarmee veranderen zowel motieven als doelen.

Deze hele keten is goed terug te vinden in alle hoofdactiviteitstypen, waarvan de psychologie hun elkaar doordringende en complementaire structuurvormen verbindt. Het kind speelt om te leren hoe te leven in overeenstemming met de gedragsregels die door de samenleving zijn vastgesteld en de studie wordt onderdeel van het spel. Een tiener of een student leert om de kennis te verwerven die nodig is voor zijn toekomstige werk, bovendien is het werk zelf een integraal onderdeel van zowel games als studies, omdat zonder enige moeite het onmogelijk is om effectieve resultaten te bereiken in een van de genoemde gebieden activiteit van het onderwerp. Dus, de cirkel sluit en we krijgen als resultaat een enkel, meerniveau systeem van menselijke activiteit.

De bijdrage wordt door elk gedaan communicatie en activiteit in de psychologie

Het aspect van persoonlijkheid en zijn activiteit, in de psychologie, ging altijd samen met de morele en ethische en morele normen die inherent zijn aan een bepaald individu en de mate van hun naleving. Zonder deze factor, en ook zonder de basisgedragsaannames te bestuderen, is het onmogelijk om een ​​adequate beoordeling van de huidige psychologische toestand van het subject te geven, evenals de kenmerken van zijn persoonlijkheid duidelijk te definiëren. Bijvoorbeeld, het systeem Motivatie - Het doel zal verschillende subniveaus hebben onder vertegenwoordigers van verschillende culturen, religies en tradities, hoewel de hoofdcomponenten hetzelfde zijn voor alle mensen die op de planeet leven.

De menselijke psychologie en de activiteit van het individu als lid van de samenleving zijn van groot belang in het proces van de evolutie van de hele samenleving, en ieder van ons draagt ​​zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van zijn gedrag (positief of negatief). En in welke richting de vector van de verdere structuur van de samenleving zich zal ontvouwen, evenals de vaststelling van de basisregels waaraan alle leden zullen moeten voldoen, is in zekere mate afhankelijk van elke persoon die nu leeft.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

+ 87 = 93

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Activiteiten in de psychologie

activiteit in de psychologie

Het concept van activiteit in de psychologie impliceert een multi-level interactie van een persoon met de buitenwereld, gericht op het voldoen aan hun behoeften. In het proces van deze interactie heeft het subject bepaalde relaties met zijn omgeving en andere leden van de samenleving, die op hun beurt een directe impact hebben op de aard en vorm van deze activiteit.

We beïnvloeden elkaar allemaal

Tijdens zijn vorming realiseert elke persoon zich in alle drie de hoofdtypen van activiteit: spelen, studeren en werken, en communicatie speelt hierin een belangrijke rol, als het belangrijkste element dat kenmerkend is voor de mate waarin het individu comfortabel met zijn omgeving kan co-existeren. Over het algemeen worden communicatie en activiteiten in de psychologie altijd beschouwd als de belangrijkste componenten die de huidige psychologische toestand van een persoon beïnvloeden. Afhankelijk van hen, heeft het onderwerp een zekere positieve of negatieve reflectieve reactie op verschillende prikkels afkomstig van de buitenwereld, wat op zijn beurt de activiteiten van andere leden van de samenleving, en daarmee de ontwikkeling van de hele samenleving als geheel, beïnvloedt.

En hoe zit het met de theorie?

De theorie van de activiteit in de psychologie is altijd gebaseerd geweest op de link tussen noodzaak en motiefdoel, evenals op het basiselement van de interactie van het onderwerp met de samenleving. Zoals je weet, verschilt elk van de vermelde componenten in de bovengenoemde 'drie-eenheid' in verschillende leeftijdscategorieën van het oorspronkelijke, vastgelegd in de kindertijd, hoewel de hoofdrichting gedurende de hele levensloop van het individu duidelijk wordt gevolgd. In het bijzonder, de noodzaak om te voldoen aan fysieke behoeften, in de vorm van voedsel en slaap. Naarmate je ouder wordt, dragen ze bij aan de behoefte aan zelfrealisatie, dominantie, voortzetting van het gezin en het voorzien in een comfortabel bestaan. In overeenstemming daarmee veranderen zowel motieven als doelen.

Deze hele keten is goed terug te vinden in alle hoofdactiviteitstypen, waarvan de psychologie hun elkaar doordringende en complementaire structuurvormen verbindt. Het kind speelt om te leren hoe te leven in overeenstemming met de gedragsregels die door de samenleving zijn vastgesteld en de studie wordt onderdeel van het spel. Een tiener of een student leert om de kennis te verwerven die nodig is voor zijn toekomstige werk, bovendien is het werk zelf een integraal onderdeel van zowel games als studies, omdat zonder enige moeite het onmogelijk is om effectieve resultaten te bereiken in een van de genoemde gebieden activiteit van het onderwerp. Dus, de cirkel sluit en we krijgen als resultaat een enkel, meerniveau systeem van menselijke activiteit.

De bijdrage wordt door elk gedaan communicatie en activiteit in de psychologie

Het aspect van persoonlijkheid en zijn activiteit, in de psychologie, ging altijd samen met de morele en ethische en morele normen die inherent zijn aan een bepaald individu en de mate van hun naleving. Zonder deze factor, en ook zonder de basisgedragsaannames te bestuderen, is het onmogelijk om een ​​adequate beoordeling van de huidige psychologische toestand van het subject te geven, evenals de kenmerken van zijn persoonlijkheid duidelijk te definiëren. Bijvoorbeeld, het systeem Motivatie - Het doel zal verschillende subniveaus hebben onder vertegenwoordigers van verschillende culturen, religies en tradities, hoewel de hoofdcomponenten hetzelfde zijn voor alle mensen die op de planeet leven.

De menselijke psychologie en de activiteit van het individu als lid van de samenleving zijn van groot belang in het proces van de evolutie van de hele samenleving, en ieder van ons draagt ​​zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van zijn gedrag (positief of negatief). En in welke richting de vector van de verdere structuur van de samenleving zich zal ontvouwen, evenals de vaststelling van de basisregels waaraan alle leden zullen moeten voldoen, is in zekere mate afhankelijk van elke persoon die nu leeft.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

− 1 = 1

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: