misselijkheid in het tweede trimester van de zwangerschap

Misselijkheid tijdens de late zwangerschap is een teken van een schending van de normale gang van zaken, en gaat vaak gepaard met braken en de algemene ongunstige toestand van de aanstaande moeder.

Misselijkheid in de ochtend is een van de belangrijkste symptomen bij verdenking van gestosis (een gecompliceerde zwangerschap).

Misselijkheid tijdens de twintigste week van de zwangerschap kan zowel een manifestatie zijn van late toxicose als een symptoom van beginnende gestosis, waarvoor observatie door een arts vereist is. Gestosis, als complicatie van zwangerschap, veroorzaakt aanzienlijk ongemak - en de toekomstige moeder, en toch ongeboren baby. Klinisch wordt het gemanifesteerd door verhoogde bloeddruk, zwelling, kortademigheid, misselijkheid, braken, intolerantie voor transport.

Misselijkheid op de 25e week van de zwangerschap is een betrouwbaar teken van het begin van de gestosis, aangezien de toxicose al eindigt bij de 16-20e week van de zwangerschap, samen met de voltooiing van de rijping en het begin van het functioneren van de placenta.

Misselijkheid, opwindend het tweede trimester van de zwangerschap, suggereert de verloskundige-gynaecoloog over de noodzaak van een zorgvuldige controle van de zwangerschap, de benoeming van geneesmiddelen die het verloop van deze aandoening vergemakkelijken. Misselijkheid in de tweede helft van de zwangerschap is een ongunstige factor tijdens de zwangerschap en duidt op een overtreding in het lichaam van de moeder en mogelijke problemen bij de ontwikkeling van de foetus. Van de kant van de moeder in de rol van problemen kunnen optreden: hormonale aandoeningen, ziekten van het maagdarmkanaal en andere obshchematische pathologie. Van de kant van de foetus kan dit symptoom zich manifesteren als een schending van de beschermende functie van de placenta, een schending van de hormoonsynthese-functie van het amnion, chorion en de placenta.

In aanwezigheid van de klachten van een zwangere vrouw van intense misselijkheid, braken en algemene malaise in de tweede helft van de zwangerschap, vereist de aanstaande moeder noodzakelijkerwijs ziekenhuisopname en follow-up om complicaties en zwangerschapsafbreking te voorkomen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 7 = 1