Is het mogelijk om maandelijks een kind te dopen?De doop is een van de zeven sacramenten, een belangrijke gebeurtenis in iemands leven, een geestelijke geboorte. Daarom is het duidelijk dat ouders zich zorgvuldig voorbereiden op dit evenement, de regels en procedures leren kennen en proberen rekening te houden met alle subtiliteiten.

Een van de vragen waarmee ouders geconfronteerd kunnen worden: is het mogelijk om een ​​kind te dopen als de maanden voorbijgaan. De meeste kerkministers zijn het erover eens dat dit onmogelijk is.

Waarom zou je een kind niet mogen dopen gedurende een bepaalde periode?

Een vrouw wordt op dit moment als onrein beschouwd voor de uitvoering van sacramenten, ze mag niet op het kruis toepassen, kaarsen plaatsen. Sommigen zeggen dat je zelfs op zulke dagen niet naar de kerk kunt gaan. Dit verklaart waarom je een kind tijdens een menstruatie niet kunt dopen.

Een deel van de geestelijkheid bestudeerde deze kwestie in detail en kwam tot de conclusie dat deze beperking zich uitstrekt van het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament wordt niets gezegd over het feit dat een vrouw tijdens haar menstruatie beperkingen oplegt, dat ze als onrein wordt beschouwd. Integendeel, de Bijbel heeft een verhaal over hoe Jezus Christus een vrouw mocht aanraken die menstruatie had.

Dus de geestelijkheid verdeeld in drie groepen. De eerste geloven dat de argumenten over onreinheid in geval van een bloeding een historisch misverstand zijn en suggereren dat een maandelijks gedoopte vrouw een kind kan dopen. De tweede - betoog dat je in ieder geval niet eens de kerk kunt binnengaan. Weer anderen - houd u aan een tussentijdse mening: zij laten u toe om de tempel binnen te gaan en te bidden, om een ​​kind te dopen gedurende een periodemaar verzetten zich tegen de deelname van vrouwen aan de sacramenten.

Na het laatste antwoord op de vraag of het mogelijk is om een ​​kind met een mantel van een maand te dopen, moet men naar zijn geestelijke mentor gaan of naar de priester die het avondmaal zal verrichten. Hij zal je zijn kijk op de situatie vertellen. Ga dan verder zoals de priester beveelt. Misschien wordt u gevraagd om de datum uit te stellen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de laatste dag van de menstruatie nog steeds maandelijks is en het is beter om met de priester te verduidelijken of het mogelijk is om op die dag een kind te dopen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =

Is het mogelijk om maandelijks een kind te dopen?De doop is een van de zeven sacramenten, een belangrijke gebeurtenis in iemands leven, een geestelijke geboorte. Daarom is het duidelijk dat ouders zich zorgvuldig voorbereiden op dit evenement, de regels en procedures leren kennen en proberen rekening te houden met alle subtiliteiten.

Een van de vragen waarmee ouders geconfronteerd kunnen worden: is het mogelijk om een ​​kind te dopen als de maanden voorbijgaan. De meeste kerkministers zijn het erover eens dat dit onmogelijk is.

Waarom zou je een kind niet mogen dopen gedurende een bepaalde periode?

Een vrouw wordt op dit moment als onrein beschouwd voor de uitvoering van sacramenten, ze mag niet op het kruis toepassen, kaarsen plaatsen. Sommigen zeggen dat je zelfs op zulke dagen niet naar de kerk kunt gaan. Dit verklaart waarom je een kind tijdens een menstruatie niet kunt dopen.

Een deel van de geestelijkheid bestudeerde deze kwestie in detail en kwam tot de conclusie dat deze beperking zich uitstrekt van het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament wordt niets gezegd over het feit dat een vrouw tijdens haar menstruatie beperkingen oplegt, dat ze als onrein wordt beschouwd. Integendeel, de Bijbel heeft een verhaal over hoe Jezus Christus een vrouw mocht aanraken die menstruatie had.

Dus de geestelijkheid verdeeld in drie groepen. De eerste geloven dat de argumenten over onreinheid in geval van een bloeding een historisch misverstand zijn en suggereren dat een maandelijks gedoopte vrouw een kind kan dopen. De tweede - betoog dat je in ieder geval niet eens de kerk kunt binnengaan. Weer anderen - houd u aan een tussentijdse mening: zij laten u toe om de tempel binnen te gaan en te bidden, om een ​​kind te dopen gedurende een periodemaar verzetten zich tegen de deelname van vrouwen aan de sacramenten.

Na het laatste antwoord op de vraag of het mogelijk is om een ​​kind met een mantel van een maand te dopen, moet men naar zijn geestelijke mentor gaan of naar de priester die het avondmaal zal verrichten. Hij zal je zijn kijk op de situatie vertellen. Ga dan verder zoals de priester beveelt. Misschien wordt u gevraagd om de datum uit te stellen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de laatste dag van de menstruatie nog steeds maandelijks is en het is beter om met de priester te verduidelijken of het mogelijk is om op die dag een kind te dopen.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − = 4