Het MontessoriprogrammaOnder de verschillende methoden van vroege ontwikkeling en opvoeding van kinderen, wordt een speciale plaats bezet door het Montessori-programma. Het is een speciaal pedagogisch systeem dat heel verschilt van het traditionele systeem dat in ons land is toegepast.

Maar tegelijkertijd geven veel ouders van baby's er de voorkeur aan om onder het Montessori-programma te studeren, zowel thuis als in gespecialiseerde kleuterscholen. Laten we uitvinden wat de essentie van dit systeem is en hoe de klassen worden uitgevoerd.

Ontwikkeling van kinderen onder het programma van Maria Montessori

  1. Het eerste dat opvalt is dus het ontbreken van een curriculum. Het kind krijgt de gelegenheid om te kiezen wat hij wil doen - modelleren of spelen, lezen of tekenen. Bovendien bepalen kinderen zelfs of ze alles in het team of op hun eigen manier zullen doen. Volgens de auteur van het programma, de beroemde Italiaanse leraar M. Montessori, leren alleen zulke klassen de kinderen om beslissingen te nemen en verantwoordelijk te zijn.
  2. Moet ook de nadruk leggen op de behoefte aan een zogenaamde voorbereide omgeving. In een kleuterschool die werkt onder het Montessori-programma, worden bijvoorbeeld niet alleen de leeftijdskarakteristieken van elk kind in aanmerking genomen, maar ook de fysieke kenmerken, met name de groei. Alle leermiddelen en speelgoed bevinden zich binnen het bereik van kinderen. Ze zijn toegestaan Montessoriklassenverplaats hun tafels en stoelen, speel met fragiele porseleinen beeldjes en doe nog veel meer dingen die verboden zijn in de traditionele tuin. Dus kinderen leren de vaardigheden van nauwkeurigheid en zorgvuldige houding ten opzichte van dingen.
  3. En een ander belangrijk kenmerk van Montessori's ontwikkelingsprogramma is de ongebruikelijke behandeling van de rol van volwassenen in de ontwikkeling van het kind. Volgens deze techniek moeten volwassenen - zowel leraren als ouders - kinderassistenten worden in zelfontplooiing. Ze moeten indien nodig altijd te hulp schieten, maar in geen geval iets voor het kind doen en zijn keuze niet aan hem opleggen.
Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 34 = 42