De reproductieve gezondheid van vrouwen

Reproductieve gezondheid van vrouwen - is een integraal onderdeel van de algemene gezondheid, die een gebrek aan het voortplantingssysteem, de vruchtbaarheid en de mogelijkheid om een ​​seksuele leven en het krijgen voldoening uit het impliceert. Reproductieve gezondheid van vrouwen hangt af van vele factoren: erfelijkheid, levensstijl, beroepsrisico's, ziekten van andere organen en systemen. In dit artikel zullen we de belangrijkste criteria voor reproductieve gezondheid en de factoren die daarop van invloed zijn onderzoeken.

Factoren die van invloed zijn op de reproductieve gezondheid

De belangrijkste criteria voor reproductieve gezondheid zijn vruchtbaarheidscijfers, evenals moedersterfte en kindersterfte. In de moderne wereld is er al vele jaren een trend in de richting van een afname van het geboortecijfer, een verslechtering van de kwaliteit van de medische zorg in verloskundige en gynaecologische ziekenhuizen (als gevolg van een scherpe daling van de financiering). De reproductieve gezondheid van vrouwen krijgt speciale aandacht, omdat het wordt geboren met een set eierknoppen, die geleidelijk zullen rijpen. Ze zijn erg gevoelig voor de werking van schadelijke factoren, onder invloed waarvan mutaties in de eieren kunnen passeren.

Factoren die de reproductieve gezondheid van de vrouw vernietigen zijn:

  • slechte gewoonten (roken, drugsverslaving, alcoholmisbruik);
  • seksueel overdraagbare aandoeningen (HIV, chlamydia, gonorroe, syfilis);
  • omgevingsfactoren (vervuiling van de atmosfeer, water, bodem);
  • grillig seksueel gedrag;
  • abortussen, die de psychische en reproductieve gezondheid beïnvloeden.

Verminderde voortplantingsfunctie bij vrouwen

De reproductieve periode van een vrouw is een onderdeel van het leven waarin een vrouw in staat is om een ​​kind te verwekken, te baren en te baren. Het wordt gekenmerkt door een maandelijkse rijping van de eicel, bij afwezigheid van bevruchting die optreedt menstruatie. De reproductieve gezondheidsproblemen van vrouwen worden veroorzaakt door een toename van het aantal gynaecologische ziekten die leiden tot onvruchtbaarheid of miskraam (spontane abortus, niet-ontwikkelde zwangerschappen).

We onderzochten de oorzaken die leiden tot een schending van de reproductieve functie van vrouwen. Bij het behoud van reproductieve gezondheid spelen een gezonde levensstijl, correct seksueel gedrag, preventie van abortus (voorkomen van ongewenste zwangerschap) een grote rol.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 2

De reproductieve gezondheid van vrouwen

Reproductieve gezondheid van vrouwen - is een integraal onderdeel van de algemene gezondheid, die een gebrek aan het voortplantingssysteem, de vruchtbaarheid en de mogelijkheid om een ​​seksuele leven en het krijgen voldoening uit het impliceert. Reproductieve gezondheid van vrouwen hangt af van vele factoren: erfelijkheid, levensstijl, beroepsrisico's, ziekten van andere organen en systemen. In dit artikel zullen we de belangrijkste criteria voor reproductieve gezondheid en de factoren die daarop van invloed zijn onderzoeken.

Factoren die van invloed zijn op de reproductieve gezondheid

De belangrijkste criteria voor reproductieve gezondheid zijn vruchtbaarheidscijfers, evenals moedersterfte en kindersterfte. In de moderne wereld is er al vele jaren een trend in de richting van een afname van het geboortecijfer, een verslechtering van de kwaliteit van de medische zorg in verloskundige en gynaecologische ziekenhuizen (als gevolg van een scherpe daling van de financiering). De reproductieve gezondheid van vrouwen krijgt speciale aandacht, omdat het wordt geboren met een set eierknoppen, die geleidelijk zullen rijpen. Ze zijn erg gevoelig voor de werking van schadelijke factoren, onder invloed waarvan mutaties in de eieren kunnen passeren.

Factoren die de reproductieve gezondheid van de vrouw vernietigen zijn:

  • slechte gewoonten (roken, drugsverslaving, alcoholmisbruik);
  • seksueel overdraagbare aandoeningen (HIV, chlamydia, gonorroe, syfilis);
  • omgevingsfactoren (vervuiling van de atmosfeer, water, bodem);
  • grillig seksueel gedrag;
  • abortussen, die de psychische en reproductieve gezondheid beïnvloeden.

Verminderde voortplantingsfunctie bij vrouwen

De reproductieve periode van een vrouw is een onderdeel van het leven waarin een vrouw in staat is om een ​​kind te verwekken, te baren en te baren. Het wordt gekenmerkt door een maandelijkse rijping van de eicel, bij afwezigheid van bevruchting die optreedt menstruatie. De reproductieve gezondheidsproblemen van vrouwen worden veroorzaakt door een toename van het aantal gynaecologische ziekten die leiden tot onvruchtbaarheid of miskraam (spontane abortus, niet-ontwikkelde zwangerschappen).

We onderzochten de oorzaken die leiden tot een schending van de reproductieve functie van vrouwen. Bij het behoud van reproductieve gezondheid spelen een gezonde levensstijl, correct seksueel gedrag, preventie van abortus (voorkomen van ongewenste zwangerschap) een grote rol.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + = 23